Tôi là một người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội - Liệu tôi có thể hợp tác với bạn không?