Vì đơn hàng của tôi là quà tặng; cửa hàng có thể không đính kèm hóa đơn trong gói hàng không?