ของแท้/ของจริง

เครื่องบอกเวลา-นาฬิกา

สายนาฬิกา(รัดข้อมือ)

คู่มือเรื่องขนาดสินค้า/คำแนะนำเรื่องขนาดสินค้า