ดิฉัน/ผม เป็นสื่อโซเชียล มีเดีย ที่ทรงคุณวุฒิ - ดิฉัน/ผม สามารถขอทำงานร่วมกับคุณได้หรือไม่? / การแจ้งความประสงค์เพื่อร่วมประสานงานของสื่อโซเชียล มีเดีย