ระยะเวลาของประกันสินค้า ยาวนานเพียงใด และ ประกันสินค้านั้นครอบคลุมอะไรบ้าง?