สายนาฬิกา(รัดข้อมือ)นาโต้ ทำจากวัสดุใด? / ข้อมูลของสายนาฬิกานาโต้