ดิฉัน/ผม มีความประสงค์ที่จะเป็นผู้ค้า(จำหน่าย)ปลีกที่ได้รับอนุญาต ของ Daniel Wellington - ดิฉัน/ผมสามารถติดต่อกับใคร? ขั้นตอนการขอเป็นผู้จำหน่ายปลีกที่ได้รับอนุญาตจาก Daniel Wellington