เหตุใด จึงควรซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายปลีกที่ได้รับอนุญาต (ทางการค้า)?