ดิฉัน/ผม จะใช้รหัสโปรโมชั่น อย่างไร? / วิธีการใช้รหัสโปรโมชั่น