นาฬิกาของดิฉัน/ผม หยุดเดิน - ดิฉัน/ผม ควรทำอย่างไร? / ทำอย่างไรเมื่อนาฬิกาหยุดเดิน?