คุณใช้แบตเตอรี่สำหรับนาฬิกา ชนิดใด?/ ประเภทของแบตเตอรี่สำหรับนาฬิกา