คุณทำการเก็บข้อมูลการชำระเงินของฉัน หรือไม่?/ ข้อมูลการชำระเงิน