ฉันจะได้รับการคืนเงิน เมื่อไหร่? / ระยะเวลาของการคืนเงิน