ทำไม(ฉัน)จึงยังไม่ได้รับการยืนยันการสั่งซื้อทาง อีเมล (e-mail)? / การยืนยันการสั่งซื้อด้วยอีเมล