นาฬิกา มาพร้อมกับ สายนาฬิกา หรือเปล่า? / นาฬิกาและสายนาฬิกา