คุณจัดส่งสินค้ากับตู้ไปรษณีย์ ไหม? กล่อง/ตู้ไปรษณีย์?