Jag vill arbeta för Daniel Wellington. Vart kan jag skicka mitt CV?